fbpx

W kwietniu i w maju tego roku Mariska Kesteloo podróżowała po Polsce… kamperem. Ma ze sobą kota, który wypoczywa w jego wnętrzu i czeka na swą Panią gdy ta rozmawia ze mną w biurze w Poznaniu. Jest 10 kwietnia i nagrywamy ten podcast. Nasze rozmowy nie mają końca, zwłaszcza że krążymy wokół dyskusji o podejściu do nowej rzeczywistości, przetrwaniu oraz rozwoju branży w kolejnych miesiącach. Już po kilku chwilach czujemy, że znajdujemy wspólne zrozumienie, nasze postrzeganie rynku MICE jest podobne, chodź odległe wydają się miejsca, w których mieszkamy i pracujemy… Zapraszam Was do wysłuchania wywiadu z Mariską Kesteloo, przedsiębiorcą z World of Mice.

Można pobrać ten odcinek klikając POBIERZ lub posłuchać go na iTunes, na Spotify i na Podcast Addict na ANDROID wyszukując Eventową Blogerkę w podcastach.

Co znajdziesz w naszej rozmowie?

Dyskusja ociera się o kilka ważnych aspektów:

  1. Pytam o podróż Mariski do Polski kamperem, o planach na najbliższe wizyty w innych miastach i o tym, co przeszła rok temu w swoim życiu prywatnym. To wzruszająca opowieść kobiety, która w sierpniu 2021 utraciła miłość swojego życia po nierównej walce z chorobą.
  2. Pytam o jej spostrzeżenia na temat ciągle napływających uchodźców z Ukrainy, jak ich nadal wspierać. Temat już robi się mało popularny… nasz narodowy hura-optymizm wygasił się wraz z początkiem maja. W chwili, gdy nagrywamy ten podcast – jesteśmy na fali rekordowej energii wsparcia dla naszych sąsiadów z Ukrainy.
  3. Za nami nie łatwy czas dla biznesu – pandemia, przestoje, brak zleceń. Czy Polska, czy Belgia, w której mieszka Mariska, oba rynki dostały w kość. Rzeczywistość pandemiczna dotknęła naszych biznesów bardzo mocno. Jak robić dalej, to co kochamy? Jak znaleźć złoty środek na życie, w tak trudnych czasach popandemicznych czy w aktualnych warunkach geopolitycznych?
  4. Na początku pandemii moja agencja zaczęła organizować wydarzenia online na platformach awatarowych (w metawersach) https://avatarland.eu/. Mariska rozwija swoją agencję  Word of MICE jako pierwsza i jedyna globalną społeczność influencerów dla branży MICE. Kto jest klientem naszych usług? Jak zmienia się nasza działalność w różnych porach roku? Co możemy na przyszłość doradzić naszym kolegom z branży MICE?
  5. W świecie post pandemicznym słyszymy o trendzie przekwalifikowania działalności, zmianie podejścia marketingowego jako nowych możliwości rozwoju. Czy jesteśmy gotowi zdefiniować nasze biznesy od początku wraz ze zmianą popytu na rynku?

Zapraszam Was do wysłuchania wywiadu z Mariską i do dzielenia się Waszymi spostrzeżeniami w komentarzach.

Aga

➡️ Blog Mariski Kesteloo znajdziesz tutaj: https://lnkd.in/e_-zjdKF

 

 


In April and May, Mariska Kesteloo traveled around Poland in her motorhome. She only has a cat with her, which rests inside her mobile home and waits for his Lady as she talks to me in the office in Poznań. It’s April 10th and we recorded this podcast. Our talks are endless, especially as we are skimming around the discussion about the approach to the new reality, survival, and development in the coming months. After a few moments, we feel that we have found a common understanding. Our market perception is similar, although the places where we live and work seem distant… I invite you to an interview with Mariska Kesteloo from World of Mice.

You can download this Event Podcast by clicking here: POBIERZ or listen on iTunes, on Spotify, and on Podcast Addict  ANDROID by searching Eventowa Blogerka in podcasts.

The conversation covers several important aspects, some of them still relevant:

  1. I am asking about Mariska’s trip to Poland in her motorhome, plans for the subsequent visits to other cities, and what she went through a year ago in her private life. It is a touching story of a woman who has lost the closest love of her life in an unequal struggle with the disease.
  2. I am asking about her observations on the constantly flowing refugees from Ukraine and how to continue to support them. The topic is already getting not very popular… our national optimism died out at the beginning of May. At that time, when we were recording our conversation, Polish people had a massive record of energy supporting our neighbors from Ukraine.
  3. Behind us is not an easy business time, pandemic, downtime, and no orders. Whether Poland or Belgium, where Mariska lives. Our reality has hit our businesses very hard. The impact on the meeting and event industry was huge at that time. Conflict escalation in Ukraine forced people to flee their homes, seeking safety, protection, and assistance. In the first five weeks, four million refugees from Ukraine crossed borders into neighboring countries and most of them to Poland. How can the event industry be reborn in such a dynamic situation? What is Mariska’s advice? How to keep doing what we love continuously? How to find a golden means for life in such brutal pandemic or geopolitical times?
  4. At the beginning of pandemia Aga started providing online events on online avatar-based platforms https://avatarland.eu/. Mariska company: Word of MICE is the first and only global influencer community for the MICE industry. How do our businesses change at different times of the year? What can we advise our colleagues in the MICE industry for the future?
  5. In the post-pandemic world, we can hear about a trend to redesign marketing strategies and information shared with tourism as new possibilities for Event Managers: new destinations, experiences, and services positively influence our clients? Are we ready to define it from the begging?

I invite you to listen to the interview with Mariska and to post your comments.

➡️ You can read Mariska Keseteloo blog post here: https://lnkd.in/e_-zjdKF

Aga

Ps. W ostatnich publikacjach znajdziesz post o specjalnym czasie pomagania, oraz podsumowanie 2021 roku.

 

JOIN THE DISCUSSION