fbpx

Wielkimi krokami zbliża się Dzień Kobiet i z myślą o Was drogie Panie ogłaszam nowy Konkurs! (Panowie mogą brać udział również). Sprawcie sobie prezent, wystarczy odpowiedzieć na pytanie: W JAKI SPOSÓB PRACUJESZ Z KLIENTEM, PODWYKONAWCĄ, PARTNEREM? Przed Wami zadanie, na wskazanie skutecznej formy komunikacji. Zapraszam do zabawy! Szczegóły poniżej : 

Aby wziąć udział w konkursie trzeba wykonać następujące kroki do nagrody:

 1. W najbardziej zaskakujący i twórczy sposób odpowiedzieć na pytania: W jaki sposób pracujesz z klientem, podwykonawcą czy partnerem? Na co zwracasz uwagę i co jest dla Ciebie największym priorytetem?
 2. Wypowiedź powinna być oczywiście na temat – może zawierać 4-8 zdań i powinna być umieszczona pod postem konkursowym opublikowanym na https://www.facebook.com/EventowaBlogerka/?fref=ts

Co jeszcze powinniście wiedzieć?

 1. Konkurs trwa od 28 lutego 2017 r do 8 marca 2017 r.(do 12:00 w południe).
 2. Wyniki wybrania najcelniejszych, najciekawszych i inspirujących odpowiedzi zostaną opublikowane po ukończeniu konkursu, 8 marca 2017 r. do końca dnia.
 3. Nagrodą w konkursie jest udział w szkoleniu Joanny Janowicz „Kobieta pewna siebie w życiu i biznesie”, które odbędzie się 10 marca w Poznaniu.
 4. Nagroda nie obejmuje kosztów noclegu i dojazdu. Podatek od wygranej pokrywa Organizator konkursu tj. Eventowa Blogerka.

Więcej o nagrodzie: http://joannajanowicz.com/szkolenia/  

 

JOANNA JANOWICZ I KLUB KOBIET PRZEDSIĘBIORCZYCH

Kiedy brakuje Ci pewności siebie, oddajesz okazje, z których korzystają inni. Rezygnujesz z siebie tracąc możliwość, by robić i mieć to, na czym najbardziej Tobie zależy. Podziwiasz innych, ale nie doceniasz siebie. Odmawiasz sobie, bo uważasz, że nie zasługujesz. Odmawiasz, zanim przekonasz się, że dasz radę.

Kiedy jesteś pewna siebie, nie masz potrzeby, by dążyć do perfekcjonizmu. Działasz kreatywnie i odważnie, bo nie potrzebujesz utartych schematów. Śmiało zabierasz głos, bo wiesz, że Twoje poglądy są równie ważne i wnoszą wartość. Gdy jesteś pewna siebie – bez zazdrości doceniasz sukcesy innych. Inspirujesz, budzisz szacunek i jesteś autorytetem.

Zarządzasz ludźmi? Negocjujesz kontrakty? Jesteś prezesem firmy? Zależy Ci na szczęśliwym związku? Chcesz być wzorem dla własnych dzieci? Zatem nie możesz pozwolić sobie na brak pewności siebie.
To do Ciebie należy decyzja. Albo jesteś liderką. Albo podążasz za tłumem.

Możesz to zmienić korzystając z dobrych narzędzi i raz na zawsze zapewnić sobie PEWNOŚĆ SIEBIE!

Czego się oduczę?
– Ulegania wewnętrznemu krytykowi, który stopuje Cię w działaniu
– Ulegania negatywnym przekonaniom
– umniejszania swojej własnej wartości i idealizowania innych
– perfekcjonizmu, który zatrzymuje Cię w tym samym punkcie
– sabotowania własnych pomysłów i celów
– Ulegania wpływom i krytyce

Czego się nauczę?
– Wiary w siebie i w swoje możliwości
– Szybkiego i odważnego podejmowania decyzji
– Jak budować swój autorytet i zyskiwać szacunek
– Doceniania siebie i swoich osiągnięć
– W jaki sposób budować wysokie poczucie wartości
– Dystansowania się do sytuacji, które wywołują stres
– Jak odważnie wykorzystać „bycie sobą“ i swoją kreatywność
– Swobody i opanowania w sytuacjach autoprezentacji przed ważnym audytorium
– Śmiałości w wyrażaniu swoich opinii i realizowaniu odważnych celów

Czy to szkolenie jest dla mnie?
– Dla ekspertów w swoich dziedzinach – znajdziesz twarde zasady, które pomogą Ci emanować profesjonalizmem, aby klient kierował się właśnie do Ciebie.
– Dla prezesów firm – pomyśl, że siła Twoich budujących przekonań i odpowiednie nastawienie do negocjacji trudnych kontraktów z ludźmi o silnych osobowościach, gwarantuje Ci śmiałość, pewność i sukces.
– Dla kierowników i dyrektorów zarządzających zespołami – Twoje umiejętności bycia leaderem sprawią, że grupa ludzi, którymi zarządzasz będzie śmiało i w naturalny sposób chciała podążać za Twoją wizją, misją i celem.
– Dla zaczynających swoją karierę – na każdym etapie Twojego życia masz wartość, która jest cenna dla świata, np. dla przyszłego pracodawcy lub inwestora, zdobędziesz umiejętność odważnego mówienia o sobie.
– Dla trenerów, szkoleniowców, prezenterów – świadomość mechanizmów wpływających na Twoje poczucie wartości, pozwoli Ci z dużym przekonaniem mówić do ludzi i być autorytetem.

Czeka Cię wielka przygoda ze sobą i swoją osobowością!

Po warsztatach:
Zbudujesz świadomość swoich mocnych stron, talentów i pozytywnych przekonań, które budują pewność siebie.

Staniesz się osobą, której poczucie własnej wartości jest wolne od opinii osób trzecich.

Zyskasz myślenie osoby dumnej ze swojej wyjątkowości.

Będziesz zainspirowana przykładami niezwykłych osób.

Agenda na 10 marca 2017

Nobel Tower
ul. Dąbrowskiego 77, Poznań

08.45 – 09.25 Rejestracja (poprosimy Cię tylko o dowód tożsamości)
09.30 – 11.00 Moduł warsztatowy
11.00 – 11.30 Przerwa kawowa (do kupienia na miejscu)
11.30 – 13.30 Moduł warsztatowy
13.30 – 14.30 Przerwa obiadowa (do kupienia na miejscu lub można przywieźć ze sobą)
14.30 – 16.00 Moduł warsztatowy i niespodzianka 🙂
W cenie warsztatu:
• udział w warsztacie
• materiały szkoleniowe

Cena: 349 zł netto

Regulamin konkursu:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Kobieta pewna siebie w życiu i biznesie”– zwanego dalej „konkursem”, jest Agnieszka Ciesielska prowadząca bloga Eventowa Blogerka.
 2. Nad prawidłowością przebiegu akcji promocyjnej zwanej konkursem czuwa organizator.
 3. Konkurs jest realizowany na portalu społecznościowym Facebook, na fanpage https://www.facebook.com/EventowaBlogerka/?fref=ts
 4. Akcja  prowadzona jest pod nazwą „Kobieta pewna siebie w życiu i biznesie”  i zwana jest dalej konkursem.
 5. Konkurs trwa od 28 lutego 2017 r. do 8 marca 2017 r. do 12:00 w południe.
 6. Niniejsza Akcja promocyjna nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 7. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa w akcji, określone w niniejszym Regulaminie.
 8. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestników zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz inne podmioty bezpośrednio zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo).
 10. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

a) Umieszczenie w komentarzu, pod postem konkursowym opublikowanym na https://www.facebook.com/EventowaBlogerka/?fref=ts , w dniach trwania konkursu W odpowiedzi na pytania: W jaki sposób pracujesz z klientem, podwykonawcą czy partnerem? Na co zwracasz uwagę i co jest dla Ciebie największym priorytetem?

Wypowiedź powinna być na temat – może zawierać 4-8 zdań i powinna być umieszczona pod postem konkursowym opublikowanym na https://www.facebook.com/EventowaBlogerka/?fref=ts

 1. Wypowiedź powinna być opublikowana przez uczestnika konkursu. Treść nie może łamać praw autorskich, lub zawierać niecenzuralnych lub obrazoburczych treści.
 2. W dniu 8 marca organizator wyłoni zwycięzcę i wskaże na łamach fanpage facebooka Eventowej Blogerki pod postem konkursowym.
 3. Nagrodą jest udział w szkoleniu Joanny Janowicz „Kobieta pewna siebie w życiu i biznesie”, które odbędzie się 10 marca w Poznaniu. Nagroda nie obejmuje kosztów noclegu i dojazdu. Podatek od wygranej pokrywa Organizator konkursu tj. Eventowa Blogerka.
 4. Łącznie w akcji promocyjnej nagrodę  otrzyma 1 osoba, której wypowiedź zostanie uznana przez organizatora za najbardziej zaskakującą i najciekawszą.
 5. Wypowiedź może zawierać 4 – 8 zdań.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook uniemożliwiające wzięcie udziału w konkursie.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

NAGRODY

 1. Nagrodą  w konkursie udział w szkoleniu Joanny Janowicz „Kobieta pewna siebie w życiu i biznesie”, które odbędzie się 10 marca w Poznaniu. Nagroda nie obejmuje kosztów noclegu i dojazdu. Podatek od wygranej pokrywa Organizator konkursu tj. Eventowa Blogerka.
 1. Ilość nagród jest ograniczona i wynosi 1 sztukę (słownie jedna sztuka). Organizator – Eventowa Blogerka płaci podatek od wygranej.
 2. Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego, ani też prawo do żądania innej nagrody o tej samej wartości.
 3. Fundatorem Nagród jest Agnieszka Ciesielska i Joanna Janowicz.
 4. Obowiązkiem laureata jest wysłanie potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu w prywatnej wiadomości na https://www.facebook.com/EventowaBlogerka/?fref=ts, w ciągu 8 godzin od ogłoszenia wyników. W przeciwnym wypadku nagroda zostanie przekazana innemu uczestnikowi konkursu.
 5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej w poście opublikowanym 8 marca 2017 r. na https://www.facebook.com/EventowaBlogerka/?fref=ts
 6. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na stronie bloga Eventowa Blogerka oraz na Fanpage bloga.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage https://www.facebook.com/EventowaBloggerka/?fref=ts.
 4. Warunki szczególne Konkursu są podane w treści regulaminu dostępnego na https://eventowablogerka.pl/

Pozdrawiam i zachęcam oczywiście do publikowania zaskakujących wypowiedzi! Dajcie czadu!!!

Eventowa Blogerka

Ps. Sponsorem konkursu jest Joanna Janowicz, o której więcej można poczytać tutaj

JOIN THE DISCUSSION