Zawiniłeś, opiniujesz, jesteś mentorem lub przyjacielem swego powiedzmy „wąskiego” audytorium.. Continue reading