"Gdy wieją wichry zmian, jedni budują schrony, inni stawiają wiatraki". Dziś zatem o wiatrakach troszeczkę o. Continue reading