Wieloletnia praca zawodowa w stresie, codzienne wykonywanie tych samych zadań, presja wyników, chęć szybkich. Continue reading