fbpx

Słowniczek Eventowy

Zdarza nam się mówić slangiem eventowym, czy używać wyrazów które nie są zrozumiałe dla osób nie związanych z branżą wydarzeń. Dla tego z myślą o wszystkich dla których pewne wyrazy stanowią problem stworzyliśmy krótki słowniczek eventowy w którym prosto i łatwo, własnymi słowami staramy się przyvliżyć definicję danych terminów.

MICE

MICE – To skrót od czterech angielskich terminów: Meetings – spotkania, Incentive – wyjazdy zzagraniczne dla firm, Conference – konferencje, Event – czyli wydarzenia. Potocznie tak mówi się w skrócie o branży spotkań (meetings industry), obejmująca wszystkie sektory jej przedstawicieli: agencje eventowe, incentive, organizatorów turystyki biznesowej i podwykonawców. #MICE

SPOTKANIE

W tym blogu mówiąc o spotkaniach myślę o ogólnym terminie oznaczającym czyli jakiekolwiek spotykanie kilku osób w jednym miejscu, w konkretnym celu. Częstotliwość: może być na zasadzie ad hoc, lub zgodnie z ustalonym wzorem, jak na przykład coroczne walne zgromadzenia. #SPOTKANIE

TARGI

Targi to wydarzenie gdzie wystawcy reklamujący swoje produkty lub usługi, zebrani „pod jednym dachem” w hali wystawienniczej, w hotelu, lub w innej lokalizacji. Zwykle targi dotyczą jednej dziedziny branżowej i sprzyjają promocji biznesu ogniw z nią związanych. Targom mogą towarzyszyć prelekcje, debaty, gale wieczorne i inne. #TARGI

KONFERENCJA

Konferencja to biznesowe zebranie organizowane z myślą o przekazaniu słuchaczom konkretnego komunikatu. Służy przedstawieniu obowiązującej kondycji w firmie, strategii, przekazaniu treści, rozwiązaniu sytuacji, a także konsultacji. W porównaniu z kongresem – zwykle jest dużo mniejsze. Częstotliwość dowolna – zależnie od korporacji czy właścicieli eventów. Część konferencji odbywa się cyklicznie. #KONFERENCJA Przykładowe ciekawe konferencje możesz zobaczyć pod linkami: http://blog.agaciesielska.pl/dobry-event-kontent/  a także http://blog.agaciesielska.pl/warto-bylo-meetings-week-2014/ 

KONGRES

Kongres to ogólne i formalne spotkanie ciała ustawodawczego, przedstawicieli, grupy społecznej lub gospodarczej w celu dostarczenia informacji na temat danej sytuacji. Podczas kongresu trwają obrady, a w konsekwencji, ustalenia zgody na wspólną politykę między uczestnikami.  Kongres często obejmuje kilka sesji obrad odbywających się równocześnie. Ilość uczestników konkresu może sięgać powyżej nawet 600+ osób. W Stanach Zjednoczonych, słowo „kongres” czy „konwencja” jest stosowane do opisania dużych, czasami wielu spotkań międzynarodowych, ale zazwyczaj z jednego środowiska biznesowego. #KONGRES

 

SYMPOZJUM

Sympozjum – czyli Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje naukowe obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na sympozjach czy konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. #SYMPOZJUM

 

Produkcje Eventowe, Ich terminologia

LINE UP EVENTU

Line up – to dokument „roboczy” do którego zwykle NIE MA wglądu KLIENT. Dokument ten przygotowujemy dla podwykonawców eventowych, załogi biorącej udział w evencie. Dzięki rozpisaniu zadań – każdy wie co, kto robi, za co odpowiada i o której godzinie. Line up dostaje hotel, technika, scenografia, artyści. Wszyscy Ci którzy budują od wewnątrz produkcję wydarzenia. #LINEUP EVENTU

DŻINGLE

DŻINGLE lub inaczej pisane też „Jingle” do konferencji nadają konferencji dynamiki oraz charakteru. Każdy event manager/dj posiada kilka tysięcy ścieżek pasujących do rozdania nagród, pozwalających wzbudzić applauz, zachwyt czy śmiech. Warto też mieć swoje wstawki muzycze, które uprzyjemnią każdą formułę spotkania firmowego. Specjalnie dobierany set muzyczny – pozwala zachować charakter imprezy. Dżinglami mogą też być cytaty z filmów. #DŻINGLE

RIDER TECHNICZNY

Koncertujący zespół powinien posiadać swój rider techniczny. Dlaczego? A choćby dlatego, że rider techniczny często stanowi załącznik do umowy z klubem czy też, co ważniejsze, pozwala ocenić firmie nagłośnieniowej, jakiego sprzętu zespół potrzebuje, aby usatysfakcjonować zmysł słuchu przybyłych na koncert. Rider zawierać powinien: dokładny spis wymaganych instrumentów, oświetlenia, rozmieszczenia ich na scenie, preferencje co do systemu nagłośnienia no i oczywiście kontakt do kogoś z zespołu. Przykładowy rider możecie znaleźć tu:  http://myband.pl/2949/rider-techniczny-jak-napisac/ #RIDER TECHNICZNY

AKUSTYK

Akustyk to osoba odpowiedzialna za jakość i ciągłość dźwięku w trakcie koncertów i imprez prowadzonych przy użyciu sprzętu nagłośnieniowego lub w studiu nagrań, w studiu radiowym czy telewizyjnym. Jego zadaniem jest uzyskanie odpowiedniego brzmienia dźwięku na żywo lub na taśmie czy nośniku cyfrowym – wszystko według ustaleń z reżyserem dźwięku. Realizator dźwięku – najczęściej sam montuje nagrany przez siebie dźwięk, sam też wykonuje tzw. miks, czyli zgranie wszystkich warstw dźwięku. Funkcję realizatora dźwięku wykonuje najczęściej reżyser dźwięku lub bardzo doświadczony operator dźwięku. Predyspozycje: konieczna jest wrażliwość na barwę dźwięku, wyobraźnia dźwiękowa, refleks i podzielność uwagi, ponieważ jest nie tylko operatorem urządzeń elektronicznych do przetwarzania dźwięku, ale i akustykiem. #AKUSTYK