Z pośród wszystkich Eventów jakie mają znaczenie branżowe – nie sposób pominąć tej jednej –. Continue reading