fbpx

Od wielu lat rynek niemiecki należy do najważniejszych rynków generujących zagraniczny ruch turystyczny w Polsce. Szacuje się, iż około 10 proc. przyjazdów Niemców do Polski to podróże w celach biznesowych. O tym jaka jest kondycja ruchu turystycznego w Niemczech można sprawdzić w raporcie majowym Tourism Sales Climate Index którego recenzuje Aneta Książek w tym felietonie.

Tourist in Heidelberg town on Neckar river in Baden-Wurttemberg, Germany

Niemiecka Centrala Turystyki (DZT), powołując się na dane Federalnego Urzędu Statystycznego informuje, iż w ubiegłym roku pod względem liczby wykupionych noclegów w pierwszej trójce znaleźli się Holendrzy, Szwajcarzy i Polacy, którzy awansowali z ósmego miejsca. Obecnie rząd Niemiec lekko luzuje obostrzenia dotyczące przebywania i przyjeżdżania do kraju. Od 30 maja Polska nie jest uznawana za obszar podwyższonego ryzyka.

A czy wraz z luzowaniem obostrzeń zmieniły się decyzje zakupowe i nastroje klientów niemieckich? Tego dowiemy się z raportu firmy konsultingowej Dr. Fried & Partner, która od 2005 roku co miesiąc przygotowuje Tourism Sales Climate Index. Wyniki raportu służą jako wczesny wskaźnik rozwoju gospodarczego i zapewniają miarodajny przegląd przeszłej, obecnej i przyszłej sytuacji rynkowej, a także nastrojów w sprzedaży usług turystycznych. W maju w badaniu Tourism Sales Climate Index wzięło udział 109 biur podróży z Niemiec (w poprzednim miesiącu 131).

Niemcy, podobnie jak Polacy i inne narody, tęsknią za latem i dalszymi ułatwieniami w podróżowaniu. W kwietniu wyniki Tourism Sales Climate Index były nadal spadkowe, obecnie jednak widać wyraźny trend wzrostowy, spowodowany poprawą sytuacji  i nadzieją, którą przyniósł postęp w  szczepieniach przeciw Covid-19.

Po raz pierwszy od marca 2020 r. niewielki odsetek uczestniczących w badaniu biur podróży (0,9 proc.) dobrze ocenia obecną sytuację w sprzedaży usług turystycznych. To pierwsza pozytywna ocena od ponad roku. Ponadto wzrósł odsetek respondentów oceniających obecną sytuację w sprzedaży usług turystycznych jako zadowalającą. O ile w poprzednim miesiącu 2,3 proc. respondentów oceniło sytuację jako zadowalającą, obecnie jest to 8,3 proc. Niemniej jednak zdecydowana większość ankietowanych nadal ocenia obecną sytuację jako złą (90,8 proc.).

W porównaniu z poprzednimi miesiącami widać jednak lepszą ocenę bieżącej sytuacji. W porównaniu z rokiem 2020 w ostatnich 2-3 miesiącach poprawia się również sprzedaż usług turystycznych. 10,2 proc. biur podróży twierdzi, że liczba ta wzrosła. W poprzednim miesiącu tylko 3,1 proc. respondentów podzielało tę opinię. 32,4 proc. uczestników badania ocenia sprzedaż na niezmienionym poziomie w porównaniu z rokiem poprzednim. W tym miejscu należy liczyć się z niskim poziomem sprzedaży z poprzedniego roku. Nieco ponad połowa biur (57,4 proc.) nadal twierdzi, że sprzedaż usług turystycznych spadła w porównaniu z rokiem poprzednim. Pomimo zauważalnego trendu wzrostowego obecna sytuacja nadal oceniana jako krytyczna.

The castle of Neuschwanstein in Bavaria, Germany.

Z drugiej strony w maju 2021 roku nastąpiła wyraźna poprawa oceny popytu w przyszłości. Prawie połowa ankietowanych (45,9 proc.) zakłada, że ​​popyt na usługi turystyczne w ciągu najbliższych 6 miesięcy wzrośnie w porównaniu z rokiem poprzednim (miesiąc poprzedni: 21,4 proc.).  Z kolei 20,2 proc. (w poprzednim miesiącu 22,1 proc.) oczekuje, że popyt pozostanie na tym samym poziomie, a 33,9 proc. (w poprzednim miesiącu: 56,5 proc. ) spodziewa się spadku popytu.

Wraz ze wzrostem popytu pojawił się optymizm, co do przyszłych wyników finansowych. 31,5 proc. ankietowanych spodziewa się, że ich sytuacja finansowa poprawi się w ciągu najbliższych 6 miesięcy. W poprzednim miesiącu stwierdziło to 11,5 proc. uczestniczących w badaniu. Niemniej jednak około 36 proc. uczestników badania spodziewa się, że ich sytuacja nie zmieni się w ciągu najbliższych kilku miesięcy, z kolei  32,4 proc. spodziewa się jej pogorszenia. W poprzednim miesiącu spodziewało się tego jednak aż 63,4 proc. respondentów.

Cienka zielona linia nadziei się tli. Chociaż wielu respondentów nadal sceptycznie odnosi się do przyszłości to widać progres i nadzieję, iż wraz z rosnącym popytem poprawią się i zyski, których miejmy nadzieję beneficjentem będzie również Polska.

Aneta 

Źródło: https://www.fried-partner.de/2021/05/18/der-touristische-vertriebsklima-index-mai-2021/

Konkrety Anety to nazwa zbioru publikacji z Polski i ze świata, które wyszukuje i analizuje dla Aneta Książek, na co dzień kierownik Poland Convention Bureau (POT). Aneta stawia na dane pochodzące z krajowych i światowych raportów, a także na dobre przykłady oraz nowe trendy w marketingu miejsc i przemyśle spotkań. Analizuje je pod kątem Polski  i sektora spotkań ze szczególnym uwzględnieniem działań prowadzonych przez convention bureaux (biura marketingu miejsc). Jak sama mówi, inspirują ją cytaty. Często są one wstępem do dalszego wyszukiwania i przetwarzania treści, które publikuje w mediach społecznościowych a czasem również na łamach pism branżowych.

Ps. Inne artykuły: Wpływ covid-19 na decyzje amerykańskich planistów, 

 

JOIN THE DISCUSSION