fbpx

Kolor zielony od zawsze jest utożsamiany z życiem, harmonią, naturą i bliskim kontaktem z nią. Stanowi kolor uzdrowienia, nadziei i wolności. Przebywanie wśród zieleni uspokaja i regeneruje siły witalne dla tego często w obiektach takich jak szpital, hotel czy szkoła ściany pomalowane są w kolorze zielonym. Zieleń nas otacza, może być też wyróżnikiem, gdyż zaledwie 1 proc. ludzkości świata ma właśnie ten kolor oczu. Jestem jedną z nich. Zaskoczeni? Nigdy nie patrzyliście mi zatem w oczy ? Ale przecież nie o tym dziś mówimy w #KonkretyAnety.

Turystyka stopniowo się otwiera i dostaje zielone światło do działania, ale nawet mając zielone światło, zanim się zrobi krok czy całkiem wciśnie pedał gazu, wypada się dobrze rozejrzeć i przygotować. Temu właśnie służyła 9. edycja Meetings Week Poland 2021 – Przemysł Spotkań 2.0 (22 kwietnia br.), podczas  której odbyło się osiem sesji przygotowanych przez stowarzyszenia i organizacje branżowe reprezentujące różne obszary przemysłu spotkań.

Podczas wydarzenia poruszano zagadnienia związane z funkcjonowaniem przemysłu spotkań w nowej rzeczywistości społecznej, gospodarczej i komunikacyjnej. W konferencji w formule online wzięło udział 20 mówców i 44 panelistów, a na platformę, gdzie odbywało się wydarzenie, zarejestrowało się ponad 700 uczestników. Podsumowanie wydarzenia znajduje się na stronie: https://www.pot.gov.pl/pl/pcb/news/meetings-week-poland-2021-wykorzystajmy-czas-nowego-otwarcia#n

Swego rodzaju punkt odniesienia do rozmów na temat rynku stanowiły zaprezentowane premierowo pierwsze dane dotyczące sektora MICE w Polsce (Raport Przemysł Spotkań i Wydarzeń w Polsce) i w Europie (Wpływ koronawirusa na europejski rynek spotkań).

Zielona linia życia

11 maja 2021 r. Strategiczny Sojusz Narodowych Europejskich Convention Bureaux (The Strategic Alliance of the National Convention Bureaux of Europe) opublikował pełną aktualizację swojego badania z 2020 roku pt.: Wpływ koronawirusa na europejski sektor spotkań”. Dla sieci krajowych organizacji zajmujących się marketingiem miejsc, której celem jest wzmocnienie pozycji Europy jako wiodącego miejsca docelowego dla międzynarodowych wydarzeń biznesowych, inicjatywy takie jak nowy raport, przyczyniają się do transferu wiedzy i zapewniają krajom członkowskim dostęp do informacji, które służą budowaniu ich indywidualnych strategii oraz narzędzi wsparcia w tych trudnych czasach.

Raport przygotowany przez Tourism Economics przedstawia trzy scenariusze ożywienia turystyki, odzwierciedlające możliwe zmiany związane z poziomem rozwoju sytuacji pandemicznej.

Scenariusz bazowy: po usunięciu ograniczeń szybkie odzyskiwanie strat

Scenariusz bazowy (NIEBIESKA LINIA) zakłada, że ​​utrzymujące się ograniczenia i negatywne nastroje w 2021 roku wpłyną na to, iż ożywienie nie rozpocznie się na dobre przed 2022 rokiem. Zniesienie ograniczeń da wówczas dużym korporacjom i organizatorom wydarzeń szansę na odbudowę zaufania i pozwoli na szybkie ożywienie sektora.

Oczekuje się, że liczba zorganizowanych wydarzeń z przed pandemii powróci do 2024 roku. Scenariusz przewiduje również, że różne rodzaje wydarzeń będą się odradzać w różnym tempie, z małymi spotkaniami i wydarzeniami o charakterze krajowym na czele, które do końca 2022 roku osiągną poziom prawie z 2019 roku. W przypadku dużych wydarzeń i kongresów znaczne ożywienie przewiduje się w tym samym okresie. Jednak nie oczekuje się, że wszystkie rodzaje wydarzeń powrócą do normy przed 2023 roku. Przejście na wydarzenia w formie hybrydowej oznacza, że średni poziom frekwencji we wszystkich wydarzeniach pozostanie poniżej poziomu z 2019 roku.

Średnie wydatki związane z organizacją podróży biznesowej również pozostaną na niskim poziomie przez cały okres prognozy (do 2024) i związane będą ze skróceniem średniej długości pobytu przypadającego na podróż oraz opóźnionym powrotem do zdrowia uczestników z zagranicy  (opóźnienia w podaniu szczepień przeciwko Covid-19). Ogólnie rzecz biorąc scenariusz bazowy zakłada, że chociaż wydarzenia powrócą do poziomu sprzed kryzysu do 2023 roku to przywrócenie średniej frekwencji pozostanie w tyle za wydarzeniami o dwa lata.

 

Scenariusz pozytywny i negatywny uwzględniający kluczowe ryzyka

W badaniu przyjrzano się także scenariuszom pozytywnym i negatywnym, które uwzględniają ryzyka związane z dostawą i wprowadzeniem szczepionek, ramy czasowe wyjścia z obecnych ograniczeń oraz przyszłe zachowanie uczestników spotkań i wydarzeń.

Scenariusz pozytywny (ZIELONA LINIA) przewiduje wczesne złagodzenie ograniczeń, szybkie ożywienie wzrostu gospodarczego i ograniczenie negatywnych skutków pandemii Covid-19. Oxford Economics prognozuje, iż od czerwca spodziewany jest powrót do spotkań firmowych w małych grupach, natomiast jesień i zima zakłada powrót do większych spotkań na żywo, co może zaowocować prawie całkowitemu przywróceniu realizacji w porównaniu do podobnego okresu w 2019 roku.

Wersja negatywna (SZARA LINIA) przewiduje, że dalsze rozpowszechnienie i skutki wirusa spowodują utrzymanie dodatkowych ograniczeń do 2022 roku. W tym scenariuszu zakłada się również, że format spotkań i wydarzeń przez kilka lat będzie inny niż przed pandemią, tzn. wiele z nich będzie nadal całkowicie wirtualne lub hybrydowe, co powoduje konieczność opracowania przez branżę spotkań odpowiednich i innowacyjnych produktów, które będą inspirować i angażować uczestników spotkań online.

O potrzebie zaangażowania uczestników spotkań wspominałam już w #KonkretyAnety przy okazji  analizy aktywności pracowników światowego sektora służby zdrowia .

Zielona konkluzja

Nasza zielona linia gospodarczego i społecznego życia pulsuje. Czuję ją. Nasze kalendarze na maj i czerwiec szczelnie się wypełniają. Coraz więcej moich branżowych znajomych jest już zaszczepionych lub czeka na swoją kolei, odradzają się wydarzenia w formie stacjonarnej, a w biurze znów składane są wnioski delegacyjne! Zielone światło – jesteśmy gotowi – idziemy!

Aneta Książek

ps. Źródło: Sojusz Narodowych Europejskich Convention Bureaux

ps. Strategiczny Sojusz Narodowych Europejskich Convention Bureaux – Strategic Alliance of the National Convention Bureaux of Europe ma na celu zwiększenie współpracy pomiędzy biurami w Europie, w celu utrzymania i wzmocnienia jej silnej pozycji jako numeru jeden dla spotkań stowarzyszeń na świecie. Cele, określone przez członków to: promowanie i wspieranie wymiany wiedzy między członkami, uproszczenie i wzmocnienie podejścia do kluczowych rynków i kompleksowe badania rynku poprzez wspólne działania.

Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej jako członek – założyciel Sojuszu, bierze udział we wszystkich projektach badawczych oraz spotkaniach sojuszu. Przez udział w działaniach na rzecz wypracowania wspólnych standardów dla branży w Europie podkreślamy pozycję Polski jako atrakcyjnego regionu dla organizacji spotkań i wydarzeń biznesowych na arenie międzynarodowej.

Pomysł stworzenia synergii i ustanowienia wspólnej platformy dla Europy jako miejsca docelowego wydarzeń biznesowych na arenie międzynarodowej nadal zyskuje na popularności: oficjalnie ogłoszony na IMEX 2014 w Las Vegas z dziewięcioma krajami założycielami, Sojusz jest obecnie siecią liczącą 28 członków. W ostatnich latach liczba ta stale rosła. Od 2014 r. Sojusz spotyka się dwa razy w roku w zmieniających się miejscach docelowych.

Konkrety Anety to nazwa zbioru publikacji z Polski i ze świata, które wyszukuje i analizuje dla Aneta Książek, na co dzień kierownik Poland Convention Bureau (POT). Aneta stawia na dane pochodzące z krajowych i światowych raportów, a także na dobre przykłady oraz nowe trendy w marketingu miejsc i przemyśle spotkań. Analizuje je pod kątem Polski  i sektora spotkań ze szczególnym uwzględnieniem działań prowadzonych przez convention bureaux (biura marketingu miejsc). Jak sama mówi, inspirują ją cytaty. Często są one wstępem do dalszego wyszukiwania i przetwarzania treści, które publikuje w mediach społecznościowych a czasem również na łamach pism branżowych.

Ps. Ostatnie moje publikacje też warto zobaczyć: Ambasador Kongresu – czyli Kto?, a także Wpływ Covid-19 na decyzje amerykańskich planistów. 

JOIN THE DISCUSSION