fbpx

Już po raz 17 Polska Organizacja Turystyczna wraz ze Stowarzyszeniem Konferencje i Kongresy w Polsce zaprasza do zgłaszania kandydatów do tytułu honorowego Ambasadora i Mecenasa Kongresów Polskich. Jest to wyróżnienie dla osób, które aktywnie promują Polskę jako miejsce organizacji spotkań i konferencji o światowym zasięgu oraz firm i instytucji, które wspierają organizowane spotkania czy wydarzenia.

Programy Ambasadorów z powodzeniem prowadzone są przez wiele krajów świata jako najskuteczniejsze narzędzie wykorzystania lokalnego potencjału intelektualnego* do pozyskiwania konferencji i kongresów. W Polsce program narodowy wspierany jest regionalnie w ramach działań lokalnych Klubów Ambasadora (Warszawa, Wrocław, Gdańsk i Kraków). Pozyskiwanie wydarzeń, a w szczególności międzynarodowych kongresów to złożony i długotrwały proces (czasem trwający lata), ale opłacalny zarówno dla obiektu, w którym spotkanie się odbywa, jak i miasta, które przyjmie uczestników wydarzenia.

Jak wskazują badania najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze destynacji jest jej renoma oraz dostępność komunikacyjna i ekonomiczna. Niemniej jednak pozyskiwanie spotkań stowarzyszeń w dużej mierze zależy od wsparcia regionalnych lub miejskich władz oraz siły przebicia Ambasadora Kongresów, który wspólnie z convention bureaux lub Profesjonalnym Organizatorem Kongresów pozyskuje wydarzenie.

Międzynarodowe federacje, związki czy stowarzyszenia patrzą również na wkład i zaangażowanie w rozwój danej społeczności, poziom nauki w danym obszarze oraz wsparcie finansowe skierowane bezpośrednio i dotyczące danego kongresu czy konferencji. Często zdarza się, że nie wygrywa się od razu, dlatego tym bardziej warto działać zespołowo i wspierać się wzajemnie.

Jednym z nagrodzonych Ambasadorów Kongresów jest Prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Przewodniczący Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich, na co dzień związany z Politechniką Śląska (Prorektor ds. Nauki i Rozwoju). Pan Profesor został prezydentem International Institute of Acoustics and Vibration – międzynarodowego towarzystwa naukowego o 30-letniej tradycji o czym warto poczytać w tym artykule. Serdecznie gratulujemy!

Prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk – Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, Politechnika Śląska, Przewodniczący Kapituły AKP

Ambasador Kongresu czyli kto?

  • to osoba posiadająca wiedzę i autorytet w swojej dziedzinie, która angażuje się w pozyskiwanie prawa do organizacji międzynarodowych konferencji i wydarzeń,
  • osoba, która pełni rolę przedstawiciela kraju, miasta czy regionu w zakresie budowania relacji z partnerami zagranicznymi w celu przyciągania kongresów i wydarzeń,
  • osoba, która pełni swoją rolę bezterminowo albo jednorazowo.

W Polsce warunkiem otrzymania honorowego tytułu Ambasadora Kongresów jest aktywna działalność w obszarze swoich kompetencji (członkostwo w stowarzyszeniach), pozyskanie co najmniej jednego wydarzenia o skali międzynarodowej dla Polski w przeciągu ostatnich 3 lat, przekonanie kapituły o swoim zaangażowaniu na rzecz promocji Polski, w tym o swoich planach, jeśli chodzi o organizację kolejnych konferencji, kongresów i spotkań w następnych latach. Działalność na rzecz organizowania wydarzeń w Polsce nie może jednak wynikać bezpośrednio z obowiązków zawodowych kandydata.

Prof. dr hab. n. med. Bohdan Maruszewski – Kierownik Kliniki Kardiochirurgii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” i Paula Fanderowska – Prezes SKKP

 

2020 rok zmienił świat spotkań branżowych na całym świecie. Z uwagi na pandemię Covid-19 światowe stowarzyszenia i organizacje, Ambasadorzy Kongresów, Profesjonalni Organizatorzy Kongresów (PCO) musieli zareagować i dostosować sposób organizacji kongresów naukowych, które służą wymianie wiedzy i praktyki we wszystkich sektorach. Konferencje i kongresy w szybkim tempie zaczęły się odbywać w świecie wirtualnym.

Transformacja dzieje się na naszych oczach, zatem również tegoroczny formularz ankiety AKP przeszedł lifting. Dokonania kandydatów mogą teraz dotyczyć również wydarzeń zrealizowanych w Polsce online lub w formie hybrydy.

Kapituła Programu AKP będzie oceniać również pozytywne efekty, jakie przyniosło wydarzenie tzw. legacy, które postrzegane są nie tylko w kontekście wpływu ekonomicznego, ale szerzej, jako efekty organizacji wydarzenia, zmieniające świat oraz destynację, w której ma miejsce wydarzenie, zmieniające podejście decydentów, a także inspirujące lokalne społeczności w niemal każdej dziedzinie ludzkiej działalności.

Gala Ambasadorów Kongresów Polskich 2018 (MTP, Poznań)

 

Nominuj Ambasadora!

Zgodnie z Regulaminem Programu AKP prawo zgłaszania kandydatur do tytułu honorowego Ambasador Kongresów Polskich lub Mecenasa Kongresów Polskich mają jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk, uczelnie i szkoły wyższe, stowarzyszenia i organizacje naukowe. Ponadto taki przywilej przysługuje instytucjom kulturalnym, organizacjom gospodarczym, pozarządowym i samorządowym. Dodatkowo nominuje Polska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce, członkowie Kapituły, miejskie/regionalne Convention Bureau, a także osoby wcześniej uhonorowane tytułem Ambasadora Kongresów Polskich.

Jeśli chcesz docenić i zgłosić swojego kandydata, a nie ma Cię na liście uprawnionych to skontaktuj się z Sekretarzem Kapituły AKP (e-mail: aneta.ksiazek@pot.gov.pl), SKKP (e-mail: biuro@skkp.org.pllub najbliższym biurem marketingu miejsc (lista: https://www.pot.gov.pl/pl/pcb/zorganizuj-swoje-spotkanie/regionalne-convention-bureaux )  Kandydatury można zgłaszać w ankiecie na stronie https://akp2021.syskonf.pl/ do 21 maja 2021 roku.

Ambasadorzy 2017 i Kapituła AKP (ICE Kraków)

Tegorocznych wyróżnionych poznamy podczas uroczystej gali, która planowana jest późną jesienią w Gdyni. Gala AKP to zawsze dobra okazja na integracje środowiska naukowego z profesjonalistami branży spotkań oraz na zapoznanie Ambasadorów z nowymi produktami, trendami i miejscami spotkań. Warto zajrzeć, kto już figuruje na liście 270 nagrodzonych: Ambasadorzy Kongresów Polskich 2020-2004.

Pozdrawiam Was serdecznie i czekam na zgłoszenia!

Aneta Książek

Ps. więcej o Programie Ambasadorów Kongresów Polskich, potencjale lokalnych liderów miast, będących gospodarzami międzynarodowych wydarzeń przeczytacie w pod tymi linkami: Czym jest program? Gdzie znajdę więcej informacji?Jak  Gaining Edge ocenia kapitał intelektualny destynacji kongresowych? Co sądzi Paula Fanderowska o Ambasadorach Kongresów i wykorzystaniu potencjału Polski? Warto też zajrzeć jak przebiegają same Gale i odznaczenia nagrodzonych. O Gali Ambasadorów Kongresów już pisała Eventowa Blogerka w swojej relacji z 2016 roku. Jakie to były dobre czasy i cudowne eventy…!

Ps. Zachęcam do mojego ostatniego artykułu: Wpływ Covid na decyzje amerykańskich planistów.

Konkrety Anety to nazwa zbioru publikacji z Polski i ze świata, które wyszukuje i analizuje Aneta Książek, na co dzień kierownik Poland Convention Bureau (POT). Aneta stawia na dane pochodzące z krajowych i światowych raportów, a także na dobre przykłady w marketingu miejsc i przemyśle spotkań.

Analizuje je pod kątem Polski i sektora spotkań ze szczególnym uwzględnieniem działań prowadzonych przez convention bureaux (biura marketingu miejsc). Jak sama mówi, inspirują ją cytaty. Często to one są wstępem do dalszego wyszukiwania i przetwarzania treści, które publikuje w mediach społecznościowych.

JOIN THE DISCUSSION