fbpx

Oto Święto Trzech Króli i nowy Konkurs! Początek roku to idealna okazja do rozpoczęcia gwiazdkowego konkursu ale też wytyczania nowych trendów branży eventowej. Zatem ogłaszam noworoczny konkurs: „TWOJE TRENDY W EVENTACH na 2017 rok”.  Przed Wami zadanie, na wskazanie najinowacyjniejszych trendów jakie mogą wpłynąć na nasz rynek eventowy! Szczegóły poniżej:

Aby wziąć udział w konkursie trzeba będzie wykonać zadanie w trzech następujących krokach:

 1. Trzeba dotrzeć do konkursu na FB przez swoje konto facebookowe,
 2. W najbardziej rewelacyjny, twórczy i innowacyjnym sposób dokończyć zdanie: „Moim zdaniem przyszłość eventów i branży spotkań należy do……….”
 3. Wypowiedź powinna być oczywiście na temat – może zawierać 3-5 zdań i powinna być umieszczona pod postem konkursowym opublikowanym na https://www.facebook.com/EventowaBloggerka/?fref=ts .
 4. Konkurs będzie trwać w dniach 6 – 12 grudnia, do godziny 12.00 w południe!
 5. Wyniki wybrania najcelniejszych, najciekawszych i inspirujących odpowiedzi zostaną opublikowane po ukończeniu konkursu, 12 grudnia do końca dnia.
 6. Nagroda w konkursie to bezpłatne uczestnictwo w konferencji Fresh Conference, która odbędzie się w jednym z 5 miast (w przypadku Polski to jest Toruń) w dniach 16-17 stycznia. Warunkiem przekazania vouchera jest wskazanie imienia i nazwiska osoby która wygrała – celem dokonania formalności u Organizatora Konferencji.
 7. Voucher nie obejmuje kosztów noclegu. Podatek od wygranej pokrywa Organizator konkursu tj. Eventowa Blogerka.
 8. Wygrana osoba biorąc udział w konkursie deklaruje chęć uczestnictwa w konferencji Fresh Conference i będzie mogła na nią przyjechać. W przypadku gdyby voucher trafił do osoby która finalnie nie skorzysta z uczestnictwa Fresh Conference i nie zgłosi tego najpóźniej do dnia rozpoczęcia konferencji 16.01.2016, g.09:30 – organizator może obciążyć osobę która wygrała w konkursie karą umowną w wysokości 400 złotych.

NAGRODĄ JEST DWUDNIOWA AKREDYTACJA dla CZYTELNIKA EVENTOWEJ BLOGERKI w KONFERENCJI FRESH w DNIACH 16-17 STYCZNIA 2016 w TORUNIU. (WARTOŚĆ NAGRODY 390 EURO) . 

Regulamin konkursu:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „Twoje Trendy w eventach na 2017 rok” – zwanego dalej „konkursem”, jest Agnieszka Ciesielska prowadząca bloga Eventowa Blogerka.
 2. Nad prawidłowością przebiegu akcji promocyjnej zwanej konkursem czuwa organizator.
 3. Konkurs jest realizowany na portalu społecznościowym Facebook, na fanpage https://www.facebook.com/EventowaBloggerka/?fref=ts
 4. Akcja  prowadzona jest pod nazwą „„Twoje Trendy w eventach na 2017 rok”  i zwana jest dalej konkursem.
 5. Konkurs trwa  od 6 stycznia 2017 r. do 12 sycznia 2017 r. do godz. 12:00 w południe.
 6. Niniejsza Akcja promocyjna nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 7. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa w akcji, określone w niniejszym Regulaminie.
 8. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestników zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, a także zgodę na wykorzystanie dostarczonych zdjęć na fanpage bloga, w celach marketingowych.
 9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz inne podmioty bezpośrednio zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo).
 10. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

a) Umieszczenie zdjęcia w komentarzu, pod postem konkursowym opublikowanym na https://www.facebook.com/EventowaBloggerka/?fref=ts , w dniach 6 – 12 stycznia, do godziny 12.00 w południe.

b) Jedna Wypowiedź powinna być opublikowana przez uczestnika konkursu. Treść nie może łamać praw autorskich, lub zawierać niecenzuralnych, lub obrazoburczych treści.

2. W dniu 12 stycznia organizator wyłoni zwycięzcę i wskaże na łamach funpage facebooka Eventowej Blogerki pod postem konkursowym.

3. Nagrodą jest dwudniowa akredytacja w konferencji Fresh Conference 16-17.01.2017 w Toruniu  i uczestnik może na nią jechać.

4. Łącznie w akcji promocyjnej nagrodę  otrzyma 1 osoba, której wypowiedź zostanie uznana przez organizatora i sponsora Fresh Conference za najbardziej zaskakujące i najciekawsze.

5. Wypowiedź może zawierać 3-4 zdania.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook uniemożliwiające wzięcie udziału w konkursie.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

NAGRODY

 1. Nagrodą  w konkursie akredytacja w konferencji Fresh Conference.
 2. Ilość nagród jest ograniczona i wynosi 1 sztukę (słownie jedna sztuka). Organizator – Eventowa Blogerka płaci podatek od wygranej.
 3. Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego, ani też prawo do żądania innej nagrody o tej samej wartości.
 4. Fundatorem Nagród jest Agnieszka Ciesielska.
 5. Nagroda zostanie wysłana na koszt organizatora, w obrębie Polski, na adres wskazany przez Wygrywającego, którego obowiązkiem jest wysłanie go w prywatnej wiadomości na https://www.facebook.com/EventowaBloggerka/?fref=ts, w ciągu 6 godzin od ogłoszenia wyników. W przeciwnym wypadku nagroda zostanie przekazana innemu uczestnikowi konkursu.
 6. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej w poście opublikowanym 12 stycznia na https://www.facebook.com/EventowaBloggerka/?fref=ts
 7. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na stronie bloga Eventowa Blogerka oraz na Fanpage bloga.
 8. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 1 dnia od daty przesłania danych adresowych.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage https://www.facebook.com/EventowaBloggerka/?fref=ts.
 4. Warunki szczególne Konkursu są podane w treści regulaminu dostępnego na https://eventowablogerka.pl/

Pozdrawiam i zachęcam oczywiście do publikowania fajowskich wypowiedzi! Dajcie czadu!!!

Eventowa Blogerka

Ps. Sponsorem konkursu jest Fresh Conference o której więcej można poczytać pod linkiem: FRESH CONFERENCE oraz na stronie wydarzenia o tutaj.

JOIN THE DISCUSSION

Comments

 • Tomek 8 marca 2017 at 14:37

  Według mnie modne stało się robienie Eventów w plenerze. Moda jak zawsze przyszła z USA, ale sam organizowałem taki event i wyszedł naprawdę super.
  Skorzystałem z firmy http://namiotybankietowe.org w bardzo atrakcyjnej cenie i z bardzo dobrą jakością usługi.

  Reply